Ghid Înscriere

GHID DE COMPLETARE ȘI TRANSMITERE DOCUMENTE ÎN CADRUL PROIECTULUI START UP 4 DIASPORA

Înscrieri

Marcajele * sunt obligatorii

Date personale

Nume*  Prenume*  Cetățenie*  Data de naștere *   Upload * (i) se vor încărca, maxim 5 fișiere în format .PDF sau .JPG în limita a 5MB fiecare, următoarele: certificat de naștere (obligatoriu), certificat de căsătorie/ sentință de divorț (dacă este cazul).

Statut pe piața muncii în țara de rezidență * Upload * (i) se vor încărca, maxim 5 fișiere în format .PDF sau .JPG în limita a 5MB fiecare, după cum urmează:

  • Pentru șomer înregistrat/ beneficiar de indemnizație carnet de șomaj/ alte documente;
  • Pentru șomer neînregistrat – se descarcă modelul de declarație olografă (de mână) și se completează corespunzător apoi se încarcă;
  • Pentru angajat adeverință de vechime, contract de muncă;
  • Pentru persoană care desfășoară o activitate independentă – dovadă înființare PFA/ CUI sau alte documente relevante în acest sens;
  • Pentru persoană inactivă – pentru studenți carnet de student (vizat în anul universitar în curs) sau adeverință; pentru persoane casnice – se descarcă modelul de declarație olografă (de mână) și se completează corespunzător apoi se încarcă.

Date de contact  Adresă de e-mail *  Nr. de telefon * (i) vă rugăm verificați corectitudinea datelor de contact

În România sunteți rezident(ă)/domiciliat(ă) în:

Localitate *  Județ * Încărcați carte de identitate* (i) carte de identitate valabilă (se va încărca, maxim 1 fișier în format .PDF sau .JPG în limita a 5 MB). Atenție! Start Up 4 Diaspora se adresează exclusiv persoanelor rezidente în cele 19 de județe din regiunile de Nord-Est, Sud-Est și Sud-Muntenia, excluse fiind persoanele din București-Ilfov.

În afara țării sunteți rezident(ă)/domiciliat(ă) în:

Localitate *  Țara *  Încărcați doc. de rezidență *(i) document de rezidență care să ateste rezidența pentru 12 luni în străinătate (se vor încărca, maxim 3 fișiere în format .PDF sau .JPG în limita a 5 MB fiecare).

IMPORTANT!

Criteriile de selecție (pot fi bifate una sau mai multe variante) (i) Documentele aferente pot fi transmise și pe parcursul derulării cursului de formare antreprenorială. Se vor încărca, maxim 10 fișiere în format .PDF sau .JPG în limita a 5MB fiecare, după cum urmează:

– documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, sau

– documente care să ateste experiența specifică în domeniul ideii de afacere propuse, sau

– documente care să ateste absolvirea de studii de specialitate în străinătate în domeniul în care doriți să inițiați afacerea (studii superioare/cursuri scurtă durată), sau

– documente care să ateste capacitatea tehnică și profesională în domeniul afacerii vizate.

Ideea de afacere*(i) descrierea pe larg a afacerii: obiectivul urmărit, rezultatul așteptat, numărul de locuri de muncă înființate, etc.

Domeniul de activitate al afacerii propuse* Județul de implementare a afacerii propuse*(i) afacerea se va înființa în mediul urban.

Pentru finalizarea înscrierii în baza de date a proiectului, se vor descărca, completa și încărca următoarele:

– scrisoare intenție – se descarcă modelul și se completează corespunzător apoi se încarcă

– formular înregistrare

– declarație consimțământ prelucrare date

– declarație încadrare grup țintă

– declarația de intenție și angajament

– declarația dublă finanțare

– declarație evitare conflict interese.

Încarcă documentele completate* (i) se vor încărca, maxim 7 fișiere în format .PDF sau .JPG în limita a 5MB fiecare.

În cazul în care dețineți și alte documente justificative, le puteți transmite la startup4diaspora@smart.org.ro