Întrebări frecvente

Ce este START-UP 4 DIASPORA?

Start Up 4 Diaspora este unul dintre proiectele programului Diaspora Start-Up. Proiectul Start-Up 4 Diaspora este finanțat prin Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 3: Locuri de muncă pentru toti, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Cui i se adresează?

Proiectul este destinat tuturor cetățenilor români care:

  • intenționează să își deschidă o afacere non-agricolă, în mediul urban;
  • pot face dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii;
  • au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în una dintre cele 3 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Sud-Est sau Sud Muntenia);
  • pot demonstra experiența antreprenorială sau capacități tehnice/profesionale sau cunoștințe în domeniul în care intenționează să își deschidă afacerea;
  • au vârsta de peste 18 ani.

Care este valoarea finanțării

În urma selecției planurilor de afaceri¨ puteți obține o finanțarea nerambursabilă în valoare de maximum 178,120.00 lei/plan de afacere (aprox. 40.000 euro)

Câte planuri de afaceri pot obține finanțarea 

În urma concursului, vor fi selectate 24 de planuri de afaceri.

Cum mă înscriu? 

Înscrierea în proiect se realizează online¨ accesând http://startup4diaspora.ro/inscrie-te-in-proiect.

Odată completate și încărcate documentele solicitate¨ acestea vor fi verificate de echipa de experți a proiectului. La finalul verificării acestora, veți primi un mesaj din partea persoanei responsabile, privire la datele de acces și perioada în care puteți accesa platforma de e-learning pentru a urma cursul.

Care sunt etapele proiectului? 

Schema proiectului prevede trei etape de implementare:

  1. Formare antreprenorială;
  2. Implementarea planurilor de afaceri;
  3. Monitorizarea funcționarii și dezvoltării afacerilor finanțate.

Cum se desfășoară cursul de formare antreprenorială

Cursul de formare antreprenorială este gratuit și se derulează pe parcursul a 40 de ore (aproximativ 2 săptămâni), în sistem de e-learning, în cadrul unei platforme specializate

Trebuie să am planul de afaceri construit la momentul înscrierii în proiect?

Finanțarea acordată prin START-UP 4 DIASPORA se adresează activităților ce urmează a fi înființate, deci nu este necesar ca la momentul înscrierii să elaborați deja un plan de afaceri. Planul de afaceri va fi realizat ulterior, cu îndrumarea și sprijinul experților, pe parcursul celor 40 de ore de formare antreprenorială.

Care sunt criteriile de selecție a celor 24 de planuri de afaceri ce vor primi finanțarea?

Selecția planurilor de afaceri se va face pe baza Metodologiei aprobate de Ministerul Fondurilor Europene, în funcție de planurile de afaceri înscrise în concurs și publicată pe pagina de web a proiectului la secțiunea Concurs.

Sunt eligibile francizele?

DA, pot fi propuse planuri de afaceri de tip franciză.

Când primesc finanțarea?

Finanțarea se va acorda în două tranșe: 75% din suma la semnarea contractului de subvenție, iar restul de 25% după ce beneficiarul va putea să dovedească faptul că a realizat o cifra de afaceri de cel puțin 30% din valoarea primei tranșe, în primele 12 luni de funcționare și că a angajat, în maxim 6 luni de la încheierea acordului de finanțare, minim 2 persoane. În cazul în care acest criteriu nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.

Cetățenii români din Republica Moldova pot aplica pentru finanțare?

Da, cu condiția îndeplinirii condițiilor de acces în cadrul grupului țintă.