CURS ONLINE DE FORMARE ANTREPRENORIALĂ

Condiții de participare

 • Cetățean român, major;
 • Să aibă rezidența în afara României, în ultimele 12 luni;
 • C.I. cu domiciliul sau adresa cu viză de flotant în România  cu excepția regiunii București-Ilfov;
 • Experiență Educație sau experiență în muncă sau experiență antreprenorială în domeniul de interes pentru afacerea viitoare.

Conținut curs online

 • Legislația aplicabilă mediului de afaceri din România;
 • Managementul afacerii
 • Strategia de dezvoltare a afacerii
 • Marketing și promovare
 • Analiză macroeconomică și plasarea pe piață a produselor/serviciilor
 • Analiza cost-beneficiu
 • Analiză organizațională
 • Comunicare și tehnici de luare a deciziilor
 • Planificarea resurselor
 • Continuitatea managementului afacerii (Business Continuity Management)

Partea practică

 • Realizarea unui plan de afaceri
e-learning

Pe parcursul celor 40 de ore de curs online cursanții vor beneficia, prin intermediul sistemului de videoconferinta, de 3 întâlniri live cu formatorii, ce vor avea loc în cadrul platformei de e-learning: https://edu.smart.org.ro și sunt organizate astfel:

O primă sesiune live de cunoaștere la începutul cursului

O a doua sesiune live la jumătatea intervalului de derulare a cursului

O a treia sesiune live se va derula la finalul cursului

În cadrul celor 3 sesiuni live cursanții pot adresa întrebări și pot lămuri cu formatorii toate aspectele neclare atât cu privire la partea teoretică a cursului, cât și cele referitoare la partea practică a acestuia.

IMPORTANT

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa consultati Metodologia de selectie a grupului tinta

Ultima sesiune a cursului de formare antreprenorială va fi organizată în intervalul
17 septembrie 2018 – 03 octombrie 2018.