În loc de final!

Programul ”Diaspora Start-Up”

S4D

Programul ”Diaspora Start-Up” a reprezentat pentru beneficiarii administratori ai schemei de minimis și pentru beneficiarii schemei de minimis, un pionierat în domeniul finanțărilor nerambursabile dedicate diasporei românești.

Ca orice demers de pionierat, drumul s-a înscris într-un ciclu sinusoidal atât pentru organizațiile care au implementat programul cât și pentru românii din diaspora care, pentru prima dată s-au aflat în fața unui pas important pentru viitorul lor ”din nou acasă”.

A fost un drum lung, pe care fiecare dintre actorii implicați l-a perceput prin propriile trăiri și experiențe, dar la finalul căruia fiecare a învățat că perseverența, dorința de a realiza ceva și încrederea în propriile visuri pot avea rezultate remarcabile, care s-au întipărit și au marcat adevărate ”lecții de viață” atât pentru echipa de experți, cât și pentru cei 181 de cursanți și 23 de beneficiari ai ajutorului de minimis.

Astfel, la finalul proiectului noi toți, echipa de implementare și antreprenori, am devenit un singur grup, care pe parcursul a trei ani s-a bucurat de fiecare realizare și s-a întristat atunci când ceva nu a mers așa cum a fost planificat.

Acum la final: Liliana, Iulian, Roxana, Elena, Sebastian, Mihai C., Cosmin, Mariana, Mihai S., Valentina, Evelina, Cristina și Adrian, nu sunt doar niște experți de excepție, ei sunt echipa cu care Victoria (în calitate de manager de proiect), oricând este gata să pornească pe un nou drum. ”Tinerii” antreprenori de ieri, acum antreprenori cu experiență, cu reușite manageriale și financiare reprezintă afaceri pe care le vom promova mai departe și pe care le vom recomanda celor care vor dori să le devină clienți sau care vor dori să se asocieze lor!

Să ne aducem aminte!

Proiectul ”Start-up 4 Diaspora (POCU/89/3/7/107522) a avut ca obiectiv major promovarea, susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu, în rândul persoanelor fizice din diaspora în rândul persoanelor fizice din diaspora, prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din regiunile Nord-Est, Sud-Est și Sud-Muntenia din România.

Proiectul în cele 36 de luni de implementare a contribuit la creșterea gradului de informare și de pregatire în domeniul anterprenoriatului pentru un grup de 220 de persoane din diaspora, cu reședința/domiciliul  în regiunile Nord-Est, Sud-Est și Sud-Muntenia (din care 181 de persoane validate de către Organismul Intermediar POCU Sud-Est, în urma verificării documentației se grup țintă).

Prin activitățile implementate proiectul a contribuit la încurajarea și stimularea dorinței de a începe și de a dezvolta o afacere pe cont propriu pentru 23 din 24 de start-up-uri planificate la începutul proiectului, cu un procent de realizare de 95,83%

La nivel local proiectul a avut un impact pozitiv asupra economiilor, prin generarea de valoare adaugată și creșterea încasărilor bugetare, cât și asupra somajului, reducându-l în mod imediat pe termen scurt și mediu în funcție de evoluția afacerilor atât în perioada de implementare și de sustenabilitate, cât și după finalizarea proiectului, ducând implicit la creșterea nivelului de trai din regiunile mai sus menționate. Astfel, din cele 48 de locuri de muncă previzionate a fi înființare de către noile start-up-uri, la finalul proiectului, cele 23 de firme finanțate prin schema de ajutor de minimis au realizat 52 de locuri de muncă, cu o rată de îndeplinire a indicatorului aferent de 108,33%.

StartUp 4 Diaspora

obiective:

Proiect

Creșterea Numărului De Afaceri

și a numărului de angajați din regiunile Nord-Est, Sud-Est și Sud-Muntenia (click aici pentru lista județelor eligibile în cadrul proiectului) prin susținerea înființării și prin finanțarea a 24 de firme noi, prin 24 de subvenții în valoare de 178.120 lei fiecare, generând astfel 48 de locuri de munca (2 locuri/afacere).

Implementarea unui program

on-line de formare și certificare antreprenorială pentru 200 de persoane din rândul românilor a căror reședință, în ultimile 12 luni, până la înscrierea în proiect, este în străinătate. Grupul țintă: 50 persoane aflate în șomaj sau persoane inactive, 150 persoane angajate, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă al căror domiciliu în România se află într-unul dintre cele 19 județe ale regiunilor Nord-Est, Sud-Est și Sud-Muntenia (click aici).

Implicarea Grupului Țintă

și a românilor din diaspora în formularea de politici publice pentru regiunile Nord-Est, Sud-Est și Sud-Muntenia, contribuind astfel inovare social și dezvoltare durabilă.. Elaborare unui document de analiză a mediului antreprenorial și de prezentare a rezultatelor proiectului, la nivelul regiunilor Nord-Est, Sud-Est si Sud-Muntenia cu scopul contribuirii la transferul rezultatelor proiectului către alte grupuri țintă și alte sectoare de activitate.

Promovarea Culturii Antreprenoriale

și a beneficiilor și a oportunităților implicate de antreprenoriat în rândul persoanelor fizice care au domiciliul sau rezidența în străinătate în ultimele 12 luni, până la momentul înscrierii în grupul țintă. Persoanele aparținând grupului țintă, vor fi selectate printr-o campania de informare cu privire la cursurile de formare antreprenoriala, la competiția de planuri de afaceri, dar și asupra mecanismelor de susținere și promovare a întreprinderilor înființate și finanțate în cadrul proiectului.

Dezvoltarea De Mecanisme

de susținere și promovare a întreprinderilor înființate și finanțate în cadrul proiectului precum: 1. Dezvoltarea si implementarea unei platforme web care să cuprindă soluții funcționale și sustenabile de promovare, identificare de finanțare și susținere a start-up-urilor înființate prin proiect, precum și elemente de inovare socială prin crearea și consolidarea de parteneriate, rețele și platforme de colaborare; 2. Elaborare unui document de analiză a mediului antreprenorial și de prezentare a rezultatelor proiectului, la nivelul regiunilor Nord-Est, Sud-Est și Sud-Muntenia cu scopul contribuirii la transferul rezultatelor proiectului către alte grupuri țintă și alte sectoare de activitate.

Implementarea Unor Măsuri De Consiliere

consultanță și mentorat complementare programului de formare și certificare, dedicat celor 24 de persoane selectate în urma concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului. Măsurile propuse vizează: 1. Sesiuni individuale de mentorat cu antreprenori din diferite domenii; 2. Sesiuni de consiliere și consultanță pentru accesarea de fonduri nerambursabile și domenii precum contabilitate-financiar, juridic, comerț, IT; 3. Desfășurarea unei simulări manageriale online prin care persoanele selectate își vor testa și îmbunătăți abilitățile necesare conducerii unei afaceri.

Parteneri Startup 4 Diaspora

finanțare pentru românii din diaspora

PARTENERI

Asociația Centrul de Dezvoltare SMART

Asociația Centrul de Dezvoltare SMART este o asociaţie nonprofit, apolitică şi non-partizană, care a fost înfiinţată în anul 2003. În acelaşi an, şi-a început şi activitatea, prin implicarea în diverse proiecte de tineret cu finanţare naţională şi europeană şi a continuat prin dezvoltarea şi autorizarea în sistem ANC a unui număr semnificativ de cursuri de formare profesională a adulţilor, devenind un furnizor important în România pe piaţa de servicii de formare profesională în diferite domenii. Direcția pe care a definit-o în ultimii ani se concentrează pe implementarea de proiecte sociale, creșterea ratei de angajabilitate a persoanelor provenind din medii vulnerabile, susținerea gamei de servicii de informare, orientare, mediere, consiliere profesională (conform acreditării obținute în anul 2011 din partea AJOFM Galați) și cursuri de formare profesională, activităţi de antreprenoriat și consultanță în afaceri, coordonarea incubatorului de afaceri „Start UP Smart” etc. Gama de cursuri pe care o desfașoară în calitate de furnizor de formare profesională cuprinde cursuri de iniţiere, calificare şi perfecţionare, printre acestea aflându-se şi cursul de competenţe antreprenoriale, dar şi cursuri bazate pe competenţe fundamentale sau pe îmbinarea de competenţe corelate cu nevoia specifică de formare, cum ar fi comunicarea eficientă, managementul organizaţional, managementul echipei etc.

Aria de expertiză a Centrului de Dezvoltare Smart cuprinde mai multe paliere, cum ar fi: dezvoltarea de parteneriate cu instituţiile publice de interes comunitar, local sau regional în domeniul integrării sociale; organizarea de seminarii, cursuri, mese rotunde şi conferinţe la nivel local, regional, naţional sau internaţional; promovarea de tehnologii moderne de prelucrare a informaţiilor (IT) şi identificarea de mijloace materiale pentru ridicarea nivelului informaţional pe plan local, elaborând studii, module şi cursuri în acest sens; susţinerea schimburilor de experienţă şi know-how între tinerii din diferite regiuni; asocierea cu alte entităţi care susţin iniţiative de dezvoltare de proiecte cu impact comunitar; acordarea de sprijin pentru conceperea strategiilor de dezvoltare durabilă; conceperea si gestiunea de proiecte de investiţii şi proiecte sociale.

Liga Studenților Români din Străinătate

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică și echidistantă, cu peste 12.000 de membri din 50+ țări. Proiectul LSRS a început în primăvara anului 2008, pornind de la constatarea unei realități simple și evidente: creșterea rapidă a numărului de studenți și absolvenți români în străinătate, precum și necesitatea unei platforme de comunicare între aceștia. Organizația a fost lansată oficial pe 8 ianuarie 2009, iar membrii LSRS sunt: studenți în străinătate, absolvenți de studii peste hotare, sau tineri din România care doresc să-și continue studiile în străinătate.

LSRS este construită în proporție de 100% de peste 300 de voluntari activi, în 40 filiale și reprezentanțe în întreaga lume. Suntem prezenți în România și alte 40 de filiale din întreaga lume: Arabia Saudită, Austria, Australia, Belgia, Canada, Chile, China, Columbia, Coreea de Sud, Danemarca, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Luxemburg, Marea Britanie, Monaco, Norvegia, Olanda, Peru, Polonia, Portugalia, Rusia, Scoția, Singapore, Siria, Slovenia, Spania, SUA, Suedia, Turcia și Ungaria.

LSRS este o platformă de networking și sprijin reciproc pentru membrii săi. Comunicarea se desfășoară fie online (prin forumul LSRS, paginile de Facebook și rețeaua de bloguri), fie offline, prin proiectele și evenimentele din România și din cele 40 de filiale în întreaga lume.

Patronatul Judeţean Al Femeilor De Afaceri Din Întreprinderile Mici Şi Mijlocii Suceava

Asociația PATRONATUL JUDEȚEAN AL FEMEILOR DE AFACERI DIN IMM SUCEAVA a fost înființat la data de 14 martie 2007. Prin întreaga activitate desfășurata, organizația promovează egalitatea de șanse in domeniile antreprenorial si patronal, inițiază și realizează proiecte si programe europene, transfrontaliere sau alte programe, derulează programe de pregătire si perfecționare profesionala, de asistență și consultanță în afaceri și carieră. Patronatul și-a dezvoltat continuu activitatea, punând un accent deosebit pe accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare europeana, care să contribuie la sprijinirea tinerilor, femeilor, persoanelor care doresc să-și dezvolte competențele profesionale și antreprenoriale, sprijinirea antreprenorilor și a mediului de afaceri din România, formarea resursei umane pentru diverse sectoare economice.

Organizația are experiență relevantă în implementarea de proiecte POSDRU, atât în calitate de beneficiar (2 proiecte), cât și ca partener (3 proiecte), pe axele 3.1, 6.1, 6.3. Asociația a derulat programe de formare profesionala (inițiere și calificare) în domeniile Competențe antreprenoriale, Comunicare în limba engleză, Contabilitate, Competențe informatice, Maseur, Secretară prelucrare texte, Baby sitter, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, Agent securitate, Lucrător în comerț, Bucătar, Ospătar, Confecționer asamblor articole textile, Lucrător in confecții piele si înlocuitori, Patiser, Tipograf-flexograf.

Noutăți și informații utile, finanțări diaspora

Noutăți

Contact

Contact

Adresă

București, România, Strada Blanduziei nr.1, Sector 2

E-mail

startup4diaspora@smart.org.ro

Telefon

*

WWW.FONDURI-UE.RO

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

www.STARTUPSMART500.ro

Platforma STARTUPSMART500.ro este dezvoltată sub forma unui canal de promovare inteligentă a afacerilor înființate și finanțate în cadrul proiectului Diaspora Invest prin furnizarea de metode de sprijin reciproc pentru membrii acesteia. Prin amploarea sa, platforma se concretizează într-o rețea antreprenorială care dispune de facilități de optimizare, identificare de clienți și creare de parteneriate; servicii prin intermediul cărora se generează oportunități concrete de business. www.startupsmart500.ro
Staratupsmart.ro

Proiect terminat!

Vă aducem la cunoștiință ca proiectul “Start-up 4 Diaspora” (POCU/89/3/7/107522) a luat sfârșit.

În schimb, priectul  Start Up Nation Diaspora este in curs de desfășurare.

Mai multe detalii aici